ช่องทางรับข้อร้องเรียน

โพสต์8 ธ.ค. 2558 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน  แสดงความคิดเห็นตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ผ่าน 4 ช่องทาง  รายละเอียดดังแนบ
Ċ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1,
8 ธ.ค. 2558 20:22
Comments