แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1/2561) แก้ไข

โพสต์1 มิ.ย. 2561 02:58โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2561 03:03 ]
ตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
1 มิ.ย. 2561 02:58
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
1 มิ.ย. 2561 02:58
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
1 มิ.ย. 2561 02:58
Comments