บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาวิชาการ

โพสต์11 ก.ค. 2561 20:39โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
เรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษาในยุค กศจ."
ในวันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม  2561  เวลา  07.30 - 16.30 น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.ค. 2561 20:39
Comments