การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์7 ต.ค. 2559 00:42โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2559 01:37 ]
ด่วน ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน กรอกข้อมูลเพิ่อนำไปปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและวิเคราะห์จัดทำรายงานสถิติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 
ตามแบบท้ายนี้
Comments