ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

โพสต์29 เม.ย. 2558 00:56โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2558 00:56 ]

Ĉ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
29 เม.ย. 2558 00:56
Ĉ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
29 เม.ย. 2558 00:56
Comments