ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1/2561) แก้ไข

โพสต์1 มิ.ย. 2561 02:58โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2561 03:03 ]

ตามรายละเอียดดังแนบ

การถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ 2561

โพสต์17 พ.ค. 2561 23:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 23:55 ]


โรงเรียนสามารถรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ 2561

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้ที่

1.http://www.obectv.tv
2.https://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3.https://
www.facebook.com/OBECTVONLINEประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์8 พ.ค. 2561 01:08โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

 รายละเอียดตามไฟล์ แนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 01:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โพสต์17 เม.ย. 2561 23:22โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

    สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

โพสต์8 เม.ย. 2561 21:40โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

              ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.- 5 เม.ย. 2561 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์4 เม.ย. 2561 15:34โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑  ณ เวทีกลาง  หน้าหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  รายละเอียดตามแนบ

การประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โพสต์22 มี.ค. 2561 01:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 414