ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างงบงาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ชัยภูมิเขต 1

โพสต์21 พ.ย. 2560 20:35โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง
ตำแหน่งครูอัตราจ้างงบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  วันสอบและการแต่งกาย

   1.   วันสอบข้อเขียน วันที่ 2 ธันวาคม 2560                                                                                         แต่งกายด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาวไม่มีกระเป๋า และกางเกงวอร์มสีดำ

2. วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2560                                                                                          แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

      อ่านรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์16 พ.ย. 2560 03:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รื่อง  ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ
        
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ รวม 3 กลุ่มรายการ   รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยร่วม

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่๔๙ และรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโลงบันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:40โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) และ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนบ้านนางแด

โพสต์8 พ.ย. 2560 21:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  6 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.thประกาศโรงเรียนบ้านวังตะกู

โพสต์8 พ.ย. 2560 21:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

เรียกพนักงานราชการ รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง จำนวน 5 ราย

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:34โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

    สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกผู้ผ่านการสรรหา พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
จำนวน 5 ราย  รายงานตัวในวันที่ 10 พ.ย.2560 ได้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์
 เรียยบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

1-10 of 386