ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Confernce

โพสต์13 มี.ค. 2563 23:35โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 23:35 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2563 ด้วยระบบ Video Conferne รายละเอียดตามแนบ

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์18 ก.พ. 2563 19:18โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 19:22 ]

ผู้ที่สนใจการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษาข้อมูลรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการจากคู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec  Awards)  จาก Website :  http://awards62.obecawards.net/obec-esan/

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์5 ก.พ. 2563 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8 กลุ่ม  ติดต่อชขอรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 31  มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามแนบ

กำหนดการเผยแพร่่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ. กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสามารถเข้าดู
ตามเว็บไซต์  http://academic.obec.go.th/textbook/web/
คำถามที่พบบ่อย  http://academic.obec.go.th/textbook/web/faq.php

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

โพสต์21 ม.ค. 2563 22:56โดยtananun thapchan

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 และ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการทุน s แอนด์ p ระดับปริญญาตรี

โพสต์20 ม.ค. 2563 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยบริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการผลิต Chef และผู้บริหารร้านเพื่อสนับสนุนการขยายตัวธุรกิจของนริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธบมศึกษาปีที่ ๖  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียชัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการมอบทุนการศึกษาในรุ่นที่ ๖ โดยจะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๒ คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีกและผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าทุกสาชขาวิชา และมีเกรดเฉ่ี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เพื่อศึกษาระกับปริญญาตรี ๔ ปี โดยสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓                 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  fanage  ชื่อทุน ป.ตรี s&p และมทร.กรุงเทพฯ (www.facebook.com/snprmutk) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๖๖๔ - ๖๒๐๕ หรือ ๐๘ - ๕๖๖๑ - ๔๕๖๙

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 7/2562

โพสต์18 ธ.ค. 2562 19:03โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 19:04 ]

ตามแนบ

คู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและคุลากรในสังกัด

โพสต์3 พ.ย. 2562 19:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

คู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและคุลากรในสังกัด
วิธีสมัคร : https://www.youtube.com/watch?v=jLMBhaAjN3E

1-10 of 442