ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561

โพสต์22 พ.ย. 2561 22:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์16 ก.ย. 2561 22:02โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ให้นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อคัดเลือก พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
ตามรายละเอียดดังแนบ

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาวิชาการ

โพสต์11 ก.ค. 2561 20:39โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษาในยุค กศจ."
ในวันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม  2561  เวลา  07.30 - 16.30 น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

การถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ 2561

โพสต์17 พ.ค. 2561 23:53โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2561 23:55 ]


โรงเรียนสามารถรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ 2561

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้ที่

1.http://www.obectv.tv
2.https://www.youtube.com/OBECTVONLINE
3.https://
www.facebook.com/OBECTVONLINEประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์8 พ.ค. 2561 01:08โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

 รายละเอียดตามไฟล์ แนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 01:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 418