ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ.2563

โพสต์28 มิ.ย. 2563 08:58โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ.2563 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โพสต์22 มิ.ย. 2563 03:40โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์9 มิ.ย. 2563 01:27โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์24 พ.ค. 2563 19:34โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์19 พ.ค. 2563 02:00โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์15 พ.ค. 2563 02:23โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง

โพสต์11 พ.ค. 2563 19:46โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2563 19:47 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์29 เม.ย. 2563 02:16โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

การปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์27 เม.ย. 2563 19:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 01:37 โดย พิพัฒน์ ตะภา ]

จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือตามที่เห็นสมควร รายละเอียดตามแนบ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ (Online) ประจำปี 2563

โพสต์17 เม.ย. 2563 00:31โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 00:32 ]

รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 452