ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์13 ก.พ. 2561 02:10โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:28โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  รายละเอียดตามแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์30 ม.ค. 2561 19:38โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

                          ทั้งนี้ให้ผู่้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัว วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1    รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผปู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:21โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง  ปีงบประมาณ 2561  ตามประกาศ ลงวันที่  15  มกราคม  2561  นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ทั้งนี้วันสอบสัมภาษณ์  วันที่  30  มกราคม  2561 ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แบบคำขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:32โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามข้างล่างนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561

โพสต์15 ม.ค. 2561 01:07โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

               สพป.ชัยภูมิ เขต เขต 1 ขอแจ้งหลักเกณฑ์การย้าย ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561
โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 11- 31 มกราคม 2561   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

การจัดงานวันครู ประจำปี 2561

โพสต์12 ม.ค. 2561 17:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 23:41 ]

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดงานวันครู ประจำปี 2561  โดยเชิญครูทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูเข้าร่วมกิจกรรม  รายละเอียดดังนี้
        ภาคเช้า      - จัดที่หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
        ภาคค่ำ       - จัดที่สนามโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
        ต่างอำเภอ  - มอบประธานเครือข่ายอำเภอทุกอำเภอดำเนินการตามความเหมาะสม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม เขต 1  ขอเชิญชวนครูทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลัง และความภาคภูมิใจในอาชีพครูให้สาธารณชนได้รับทราบ  กำหนดการตามแนบ (ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมงานได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทร.044-812500 ต่อ 1 หรือ 081-9674952 ยุวดี  นาคคำ , 089 - 7164179 วนิดา  สุนคร) 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:54โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีนโยบายที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) ปี 2561จึงขอให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดได้ที่  FACEBOOK  :  โรงเรียนปลอดขยะ

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:02โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส.  ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ทุกปีการศึกษา  เพื่อดำเนินงามตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร  จำนวน 2 เล่ม  ส่งภายในวันที่  31  มกราคม 2561  

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 พ.ย. 2560)

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:14โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบ

1-10 of 402