ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

โพสต์24 ม.ค. 2562 01:17โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

การจัดงานวันครู ประจำปี 2562

โพสต์12 ม.ค. 2562 00:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ โดยเชิญชวนครูทุกโรงเรียนทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามแนบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 14:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รายละเอียดตามแนบ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 และข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

โพสต์6 ม.ค. 2562 23:11โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 23:03 ]

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 และ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเขียนคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 9-29 มกราคม 2562 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561

โพสต์22 พ.ย. 2561 22:31โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

ตามแนบ

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์16 ก.ย. 2561 22:02โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ให้นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อคัดเลือก พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
ตามรายละเอียดดังแนบ

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาวิชาการ

โพสต์11 ก.ค. 2561 20:39โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง "บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาการศึกษาในยุค กศจ."
ในวันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม  2561  เวลา  07.30 - 16.30 น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

1-10 of 422