คู่มือเขียนข่าว
รูปภาพกิจกรรมขนาดความกว้างไม่เกิน 600 Pixel เท่านั้น
User และ  Password 
เหมือนกันกับที่ใช้เข้าระบบเว็บไซต์โรงเรียน
XXX@chaiyaphum1.go.th
XXX02558