กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

โพสต์13 มิ.ย. 2562 07:44โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2562 23:01 ]


1-1 of 1