นายธนชน  มุทาพร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

   ผอ.เขต พบเพื่อนครู  

รายงานและระเบียบประชุมผู้บริหาร

 

จำนวนผู้เข้าชม

2319475
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2307
2210
4517
709721
43602
59252
2319475

ไอพี : 54.197.94.241
เวลา: 2014-10-20 22:24:59
FacebookYoutubeBloggerGooglePicasaFeed

เวบไซต์ โรงเรียน ใน สพป.ชย.1

หน่วยงานการศึกษา

QR Code เว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ 1

บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต1

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

  

                                     

      นายสงคราม  หิรัญเขว้า                       นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์

    รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1              รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

 

                                                 

       นายเสงี่ยม  ทองละมุล                         นายอนันต์  ชัชชวพันธ์

 รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

                  

 

                                       

   นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์                       นายวิไล  เบิบชัยภูมิ

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                   รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

                                                  

        นายสุรศักดิ์  ฦๅชา                                   นายศักดิ์สว่าง  สายโส

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                   รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นายวิเชียร  เคนชมภู                               นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                    รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต1

 

 

 

 

                                                

     นางคนึง  ศรีวชิรทานต์                                     นายกฤตพัฒน์  พลคราม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

 

                                               

      นางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง                                  นางยุวดี  นาคคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นางสุรีพร  โพธิ์งาม                             นางพวงเพชร  อัครทวีทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

                                                                                  

      นางอารีลักษณ์  พงษ์โสภา                                    นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1