Get Adobe Flash player

ดร.มานะ สินธุวงษานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

รายงานและระเบียบประชุมผู้บริหาร

 

จำนวนผู้เข้าชม

2222764
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
925
2245
7698
609819
6143
62536
2222764

ไอพี : 50.17.79.35
เวลา: 2014-09-03 06:37:38
FacebookYoutubeBloggerGooglePicasaFeed

QR Code เว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ 1

บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต1

 

 

ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

  

                                     

      นายสงคราม  หิรัญเขว้า                       นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์

    รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1              รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

 

                                                 

       นายเสงี่ยม  ทองละมุล                         นายอนันต์  ชัชชวพันธ์

 รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

                  

 

                                       

   นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์                       นายวิไล  เบิบชัยภูมิ

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                   รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

                                                  

        นายสุรศักดิ์  ฦๅชา                                   นายศักดิ์สว่าง  สายโส

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                   รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นายวิเชียร  เคนชมภู                               นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                    รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต1

 

 

 

 

                                                

     นางคนึง  ศรีวชิรทานต์                                     นายกฤตพัฒน์  พลคราม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

 

                                               

      นางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง                                  นางยุวดี  นาคคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นางสุรีพร  โพธิ์งาม                             นางพวงเพชร  อัครทวีทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

                                                                                  

      นางอารีลักษณ์  พงษ์โสภา                                    นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

เวบไซต์ โรงเรียน ใน สพป.ชย.1

หน่วยงานการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1