Get Adobe Flash player

รายงานและระเบียบประชุมผู้บริหาร

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

35
      เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง...
34
      เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การบวกและการลบ...
33
      เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
32
      เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์...
31
      เรื่อง แนวคิด...
30
      เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...
29
      เรื่อง คุณธรรม...
28
      เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเรื่อง...

 

 

บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต1

 

 

ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

  

                                     

      นายสงคราม  หิรัญเขว้า                       นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์

    รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1              รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

 

                                                 

       นายเสงี่ยม  ทองละมุล                         นายอนันต์  ชัชชวพันธ์

 รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

                  

 

                                       

   นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์                       นายวิไล  เบิบชัยภูมิ

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                   รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

                                                  

        นายสุรศักดิ์  ฦๅชา                                   นายศักดิ์สว่าง  สายโส

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                   รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นายวิเชียร  เคนชมภู                               นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์

รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1                    รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต1

 

 

 

 

                                                

     นางคนึง  ศรีวชิรทานต์                                     นายกฤตพัฒน์  พลคราม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

 

                                               

      นางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง                                  นางยุวดี  นาคคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นางสุรีพร  โพธิ์งาม                             นางพวงเพชร  อัครทวีทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

                                                                                  

      นางอารีลักษณ์  พงษ์โสภา                                    นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

ดร.มานะ สินธุวงษานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

English Today

English.....25/04/2557, 04:08(7)
English.....24/04/2557, 02:55(10)
English.....22/04/2557, 03:20(17)
English.....18/04/2557, 08:04(34)
English.....08/04/2557, 09:10(83)

สพป.ชัยภูมิ 1 Fanpage

FacebookYoutubeBloggerGooglePicasaFeed

เวบไซต์ โรงเรียน ใน สพป.ชย.1

หน่วยงานการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม

1991389
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
855
1793
7526
390052
29261
37803
1991389

ไอพี : 107.21.163.227
เวลา: 2014-04-25 07:21:23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1