สงวนสิทธิ์การเผยแพร่ผลงาน เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เท่านั้น
 ส่งรายละเอียด tananun@chaiyaphum1.go.th  ตามหัวข้อด้านล่าง พร้อมแนบไฟล์ ภาพถ่ายหน้าตรง และ บทคัดย่อ


ชื่อ....................................

ตำแหน่ง .............................

โรงเรียน.............................   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง ................................................................

Email..................................