สงวนสิทธิ์การเผยแพร่ผลงาน เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เท่านั้น