contents

ข่าว สพป.ชัยภูมิ 1

โพสต์29 เม.ย. 2558 01:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2558 23:32 ]

ข่าวจาก สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 50 จาก 415 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจาก เว็บไซต์เดิม>>

ข่าวจาก เว็บไซต์เดิม

ข่าวทั่วไป ทั้งหมด>>

โพสต์28 เม.ย. 2558 23:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2558 23:35 ]

ข่าวทั่วไป

แสดงบทความ 1 - 50 จาก 399 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวจาก เว็บไซต์เดิม>>

ข่าวจาก เว็บไซต์เดิม

จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด>>

โพสต์28 เม.ย. 2558 23:35โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2558 23:35 ]

จัดซื้อ จัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 27 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด>>

โพสต์28 เม.ย. 2558 23:33โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2558 23:49 ]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านนางแดด จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     โรงเรียนบ้านนางแดดได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น     เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 19:16 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้นายนายจรัญ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยานำคณะครูศึกษาดูงานการเงินและพัสดุที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนให ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2561 18:50 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • รร.บ้านหนองบัวเพวัง ฯ ศูนย์พัฒนานครกาหลง 3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2561  เวลา  14.30 - 16.00 น.  โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ ให้ความรู้ สร้างความตระหน ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2561 05:39 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 26  มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติดและว้นสุนทร(ภู่) โดยมีการบูรณาการจัดกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมหลากหลาย และการปฏิญาณตนของล ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 23:45 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 09:38 โดย โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นำนักเรียนไปจัดนิทรรศการสด สาธิตการมัดหมี่/มัดย้อมสีผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 23:30 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกหลง 3  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเพว ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 09:29 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูโดยมีนาย สันติ คงวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพ ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 22:03 โดย โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโพนทองพิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และเปิดห้องสมุดมีชีวิต พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความขาดแคลน เรียนดี 
  ส่ง 14 มิ.ย. 2561 01:26 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันนี้ 14  มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 
  ส่ง 13 มิ.ย. 2561 20:40 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 "ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา2561 ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2561 20:04 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑         วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมผู้ปกครอง              ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2561 20:42 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษถาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2561 20:46 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 23:15 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงเรียนขนาดเล็กได้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพในปีการศึกษา2561และยังช่วยเหลือเด็กนักเรียนเรื่องอาหารเย็น โดยแจกอาหารกลางวันที่ร ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2561 23:00 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกัลยา  รัตนประเสริฐ  ผู้จัดการร้านกัลยาผ้ามัดหมี่  นำผ้าถุงจำนวน 15  ผืน มามอบให้นักเรียนหญิง เพื่อใส ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2561 22:20 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา(ค่ายพุทธบุตร) เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านลาดใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต๑โดยมีนางวาสนา อุตมะพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2561 06:50 โดย โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • รร.บ้านหนองบัวเพวังฯ อ.คอนสวรรค์     จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บูรณาการกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 1 / 2561  ปลูกต้นไม้ยืนต้นในโรงเรียน (ไม้พะยูง และประดู่)  เมื่อวันท ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 07:24 โดย โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง สพป.ชัยภูมิ 1
 • Open House 2018        โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน  Open House 2018 ศูนย์พ ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 09:52 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยโรงเรียน และคณะครู  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 08:52 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐"โค้งน้ำตับเกมส์ ๒๕๖๐"      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาค ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 08:18 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 07:37 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านนางแดด         เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและฐานผจญภัย ของลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้รับความร ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 22:02 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต1โดยมีนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห ...
  ส่ง 2 มี.ค. 2561 01:58 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • เปิดบ้านนักอ่าน 61 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนบ้านห้วยหันเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักอ่าน 61 "ภาษาดีที่โรงเรียนของหนู"โดยมีนายปรีชา ไชยนอก ร ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 23:45 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • "ห่มภูเพื่อน้อง ครั้งที่ 3"       คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนางแดด และชุมชน ร่วมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี "ชมรมห่มภูเพื่อน้องครั้งที่ 3" ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 ก ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 23:21 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560      เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนางแดดร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมล ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 21:28 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านนางแดดจัดกิจกรรมค่ายอาสา   เมื่อวันที่ 3-4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านนางแดด นำโดย รกน.ผอ.นางเพียรพักตร์ ซ้อนบุญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 20:53 โดย โรงเรียนบ้านนางแดด สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดค่ายวิชาการติวสอบ O-net ปีการศึกษา2560 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง จัดค่ายวิชาการติวสอบ O-net ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม-วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมพร ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 20:18 โดย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสันติ  สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1เข้าร่วมแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.obec ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2561 00:53 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรม "วันเด็ก" โรงเรียนบ้านห้วยหัน  วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยหัน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยนายปรีชา ไชยนอก รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองที่ องค ...
  ส่ง 12 ม.ค. 2561 23:54 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีะจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนโพนทองพิทยาและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพักแรมสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 ค ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2561 05:38 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ชัยภูมิ ภูมิใจ คนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยหัน เข้าร่วมกิจกรรมศิลปหตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2560เมื่อวันที่ 20 - 21 โรงเรียนบ้านห้วยหัน นำนักเรียนเร ...
  ส่ง 21 ธ.ค. 2560 20:16 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • เครือข่ายสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)           วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางเยาวภา กล้าขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา และนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร อำเภอภักดีชุมพล จ ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 23:32 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Comuption Day)         วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ร่วมจัดบูชนิทรรศการ วันต่อต้านคอรผ์รัปชันสากล (International  Anti-Comuption Day) ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภ ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 22:40 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมรับบริจาคข้าว โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ได้ดำเนินการกิจกรรมรับบริจาคข้าวสารและข้าวเปลือก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนรับประทานในตอนเช้าทุกวัน โดยโรงเรียนส่งเสริมให ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 19:58 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2560 23:57 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าร่วมการประกวด แอร์โรบิคด๊านซ์ ชิงถ้วยรางวัล "บัวใหญ่เกมส์" ประจำปี ๒๕๖๐       โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ส่งนักเรียนทีมแอโรบิคเข้าร่วมการประกวดแอร์โรบิคด ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2560 23:28 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร      โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายอร่าม  ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครู-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 22:54 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่      วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษและนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 18:11 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กีฬาศูนย์เครือข่ายโพนทองห้วยบง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนโพนทองพิทยา ร่วมกันกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาโพนทองห้วยบง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 06:38 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา วันศุกร์ที่ 10  พฤศจิกายน 2560 นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล ผู้จัดการเจ้าของฟาร์มเล่าซุ่ยเซ้งจำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับน ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 23:36 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 2 3 และ 6 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป ชย. เขต 1ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560โดยมี นายชยพล คำอาษา กำนันตำบลวังชมภ ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 19:32 โดย โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โดยผอ.สันติ สีน้อยขาวนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที6เข้าร่วมค่ายนักเรียน"คณิตพิชิตO-NET"ระหว่างวันที่ 10 ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2560 07:44 โดย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย 2           วันที่ 10  ต.ค. 2560 ผู้บริหารคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป.ชย. 2 ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบร ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2560 17:20 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน"     วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผุู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เด ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 21:48 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ดาวเรืองเพื่อพ่อ ชูช่อสง่างาม ที่หนองขาม    ขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุุณาธิคุณ     ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ร่วมกันปลูกดาวเรืองถวายพ่อ เพื่อน้อมส ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 20:59 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเยี่ยม ชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ.2560 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาเยี่ยมชุมชนบวรหนองขาม ตามโครงการ 9101โดยมีนายยุทธชัย สายคำม ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2560 19:55 โดย โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการคูณครูประคอง สิทธิวงศ์ ทางโรงเรียนโพนทองพิทยาได้จัดงานมุฑิตาจิต เพื่อเป็นกำลังใจและความรักแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่คุณครูประคอง   สิทธิวงศ์ ที่ได้มอบความรักและอบอุ่นแก ...
  ส่ง 29 ก.ย. 2560 23:04 โดย โรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง      ่ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ  โดยนายบุญส่ง  กว้างนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณก ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2560 12:17 โดย โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 50 จาก 564 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมจาก เว็บไซต์เดิม>>

ข่าวจาก เว็บไซต์เดิม

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

โพสต์28 เม.ย. 2558 23:28โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2559 03:25 ]

กิจกรรม สพป.ชัยภูมิ 1

แสดงบทความ 1 - 50 จาก 743 รายการ ดูเพิ่มเติม »แผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งหมด>>

โพสต์28 เม.ย. 2558 23:25โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:50 ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นุบาล บุญสม ชื่อ นางนุบาล บุญสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ผลการจัดการเร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรวรรณ สมวงษ์ นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปารณี บัวพรวน นางปารณี  บัวพรวนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายสายชล จุลศรี ชื่อนายสายชล  จุลศรีตำแหน่ง ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชุดาภรณ์ พิลัย ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกษราภรณ์ ทาภักดี ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อโนทัย สุฤทธิ์ ชื่อนางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านนารี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พรทิพย์ พลธรรม ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ช ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2561 05:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุประดิษฐ์ วิลาวรรณ ชื่อนางสุประดิษฐ์  วิลาวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้ทฤษฎีพหุป ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2561 00:09 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวภา กล้าขยัน ชื่อ นางเยาวภา กล้าขยันตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาทักาะทางส ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2561 01:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปรีดา นิตยารส ชื่อ นายปรีดา นิตยารสตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาชุดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:51 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นวพร พรหมสิทธิ์ ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาการจัดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:52 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • การงอกมหัศจรรย์เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี   ชื่อโครงงาน               การงอกมหัศจรรย์  เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษีผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                              เด็กหญิงสิร ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 18:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการใช ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 18:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิชิต แก้วสุริวงษ์ ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒) โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2561 06:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นงนุช เอี่ยมรัมย์ ชื่อ นางนงนุช เอี่ยมรัมย์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑เรื่อง ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:12 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชัญ บุราณ ชื่อ นางอัญชัญ  บุราณตำแหน่ง ครุชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการใช้หน ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทร สะเริญรัมย์ ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 06:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ประเสริฐ เชื้อโนนแดง ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • คณิตตา เสนชัย ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาสนา ศรีวิเศษ ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 05:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจนา ชนะพาล ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกศกานดา ขำชัยภูมิ นางเกศกานดา ขำชัยภูมิตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย นางสาวมะลิวัลย์  กองชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันก ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชคตำแหน่ง ครูชำนาญการบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จุฑาทิพย์ ฐานมั่น นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วีระยุทธ สิงหะหล้า นายวีระยุทธ  สิงหะหล้าตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนหัวนาคำ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:27 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สกุณกานต์ เชื่อจันอัด สกุณกานต์ เชื่อจันอัดตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชลวิภา พุทธรักษ์ นางชลวิภา พุทธรักษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองหอยเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศ ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2560 01:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นภสร เกษมธรรมแสวง นางนภสร เกษมธรรมแสวงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับน ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 02:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อาภรณ์ บุญภูมิ  นางอาภรณ์  บุญภูมิ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ผลงานทางวิชาการ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2559 03:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์       เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานหนังงสืออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         โดย  นางอรพรรณ ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จันทิมา บู่ทองจันทร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย  จันทิมา   บู่ทองจันทร์         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:18 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จันทิมา เจริญขามป้อม              เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         โดย  นางจันทิมา  เจริญขามป ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 05:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เนาวรัตน์ กาบขุนทด        เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 04:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ถนอมจิต อินทอง     เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1        โดย นายถนอมจิต  อินทอง         ตำแหน่ง ผ ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2558 02:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง ผลงานเชิงประจักษ์ / น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม              การเรียนการสอน เรื่อง “ปั่นเพื่อแม่” (Bike for mom)        โดย นายขันทอง เด่นพันธ์         ตำแหน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2558 23:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ทิพย์วรรณ สุนนท์       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เพื่อนบ้าน (Neighbors) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 19:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิทยา เดชเจริญ       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประกอบภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นายว ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 04:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วราพร ชนะศักดิ์             เรื่อง รายงานการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         โดย นางวราพร  ชนะศักดิ์         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 23:40 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เพชรอารี ศรีมันตะ      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ         โดย นางสาวเพชรอารี   ศรีมันตะ         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ         สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชลี ชำนาญศก    เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืชและสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย นางอัญชลี  ชำนาญศก         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ลำพูล ขวัญยืน                   เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100               รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       โดย ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • โชษิตา เรืองสุข    เรื่อง เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิบประเทศสมาชิกอาเซียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      โดย นางสาวโชษิตา   เรืองสุข ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:22 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ณัชชา ทะนารี     เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก         โดย นางสาวณัชชา   ทะนารี         ตำแหน่ง ครู ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ    เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีงบประมาณ พ.ศ.2557         โดย นางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ         ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ         สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ภัทรวดี หลงมา   เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2          โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง     โดย นางภัทรวดี หลงมา ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มนัส อุทัยชิน   เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     โดย นายมนัส อุทัยชิน     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ     โรงเรียนบ้านนาอ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิชิต บุระดา   เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      โดย นายวิชิต บุระดา      ตำแหน่ง ครู ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย      เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด              เลขคณิตคิดไม่ยาก เรื่อง การบวก ลบ ค ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2558 05:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาทินี ฐานวิเศษ       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)         โดย วาทิน ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจณี คงโนนกอก        เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำในภาษาไทย       โดย นางกาญจณี คงโนนกอก       ตำแหน่ง ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สมพาน วัฒนกุลไพศาล     เรื่อง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว         โดย ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สถิต คลาดโรค    เรื่อง รายงานการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อความได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6          โดยใช้นวัตกรรม 4 เดือน อ่านออก เขียนได้ ตามแผนยุทธศาสตร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:51 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชุลีพร สุ่ยหล้า       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบการใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มเกม             การแข่งขัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์         โดย นางชุล ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:53 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรรยา สิงห์ขุนทด       เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง บ้านมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         โดย นางสาวอรรยา  ส ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นิตยา นาส้มกบ     เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ            โดย นางนิตยา   นาส้มกบ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พงพิสมร ขุยชัยภูมิ     เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              ประกอบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)         โดย นางสาวพงพิสมร   ข ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:59 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จินตนา หาญกุล        เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นางสาวจินตนา  หาญกุล         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นภาพร กุลจันทร์       เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์กราฟิก ง21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            และเทคโนโลยี เรื่อง ความรู้เบื้องต้น ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กมล พัฒน์มะณี            เรื่อง แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)         โดย นายกมล  พัฒน์มะณี         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ         โรงเร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:34 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุภัคสรรค์ คงควร       เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน         โดย นางสุภัคสรรค์  คงควร         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง คุณธรรม 8 ข้อนำต่อด้วย 4 ความดีพื้นฐาน สานให้นักเรียนมีสุข           โดย นายขันทอง  เด่นพันธ์         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจณี คงโนนกอก       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง         โดย นางกาญจณี  คงโนนกอก         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย       เรื่อง รายงานการพัฒนาเเบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เเบบกลุ่มร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:44 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อุทุมพร เงินจัตุรัส       เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง การวัด โดยใช้ชุดการสอนกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:46 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มัชฌิมา นาจะหมื่น                เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา โดยใช้แบบฝึกทักษะการ                    เขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา         โดย นางม ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ      เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม         โดย นายพงษ์วชิรินทร์   จันทร์เทศ         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:50 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุพัฒน์ บุญกุล             เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย นางสุพัฒน์   บุญกุล         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:53 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จำปี บุญพรหม       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอน ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:54 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นงค์ลักษณ์ ยศรุ่งเรือง       เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ด้าว คลังชำนาญ       เรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด มหัศจรรย์พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:58 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชาญชัย ทองอ้ม       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา         โดย นายชาญชัย  ทองอ้ม         ตำแหน่ง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:00 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บุปผา ชาดา       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กก แม่กด แม่กน แม่เกย         โดย บุปผา   ชาดา         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเรียนบ้านหนองล ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้       โดย ว่าที่ ร.ต ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บุญชู คำพวง       เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         โดย นายบ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:05 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จินตนา โพธิ์ชัย       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากวิชาภาษาไทย       โดย นางจินตนา   โพธิ์ชัย       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ       โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เดือนแรม ใจวัน       เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคำที่มี ห เป็นอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเดือนแรม   ใจวัน       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กัญจา วาจาดี       เรื่อง รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย       โดย นางสาวกัญจา   วาจาดี       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ       โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:10 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จิรัญญา มาตรไตร       เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       โดย นาวสาวจิรัญญา  มาตรไตร       ตำแหน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:12 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มนตรี ภิรมย์ชม       เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      โดย นายมนตรี   ภิรมย์ชม      ตำแหน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:14 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิยะดา ชินบุตร      เรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น         โดย นางวิยะดา ชินบุตร         ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก         ว ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อมรรัตน์ หาญวิชาชัย       เรื่อง รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องข้อมูลน่ารู้ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนอุปกรณ์แท็บเล็ต         โดย ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:18 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กิ่งแก้ว เกยพุดซา       เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       โดย นางกิ่งแก้ว  เกยพุดซา       ตำแหน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ภนิตา แซ่ปึง       เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       โดย นางภนิตา  แซ่ปึง       ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชาน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุทิศา ตอสกุล       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       โดย นางสุทิศา ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:22 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อภิญญา หลินศรี       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ยุพเรศ จิตรปลื้ม       เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       โดย นางยุพเรศ   จิตรปลื้ม       ตำแหน่ง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:26 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้วยยุทธวิธี 3 ค.       โดย นางสุนทรีย์  แสงหงษ์       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านพัฒนาสามัคคี       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เดินตามพ่อสู่วิถีอย่างพอเพียง       โดย นายขันทอง  เด่นพันธ์       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:30 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • หาญศึก ภาระหันต์       เรื่อง แคปซูลความรู้สู่การอ่านที่ยั่งยืน       โดย นายหาญศึก  ภาระหันต์       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง       วิทยฐานะ ชำนาญการ          
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 99 จาก 99 รายการ ดูเพิ่มเติม »

1-6 of 6