ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET

โพสต์16 ธ.ค. 2559 01:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16  ธันวาคม  2559  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อ.เมืองชัยภูมิ นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2559 ” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบง โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบาย สพฐ. และสพป.ชัยภูมิ เขต ในการยกระดับผมสัมฤทธิ์  O-NET  ให้สูงขึ้น โดยมีโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบง   เข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน นักเรียน  95 คน  วิทยากรครูจากโรงเรียนในศูนย์ จำนวน 11 คน  ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้  โดยการติวเข้มในทุกลุ่มสาระ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Comments