ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 59

โพสต์10 ม.ค. 2560 02:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 10 มกราคม 2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  พบปะและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนนักเรียนชั้น ป. ของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเขว้า ในการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (0-NET)  ปีการศึกษา 2559  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 9- 11 มกราคม 2560  ณ  ห้องโสตศึกษา  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ
Comments