เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม. 3

โพสต์28 ก.พ. 2559 06:51โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้  28 กุมภาพันธ์ 2559   นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียน   ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       ปีการศึกษา 2558  จำนวน 5 สนามสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา ,โรงเรียนบ้านนาฝาย,โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมือง และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปล้อง,โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความความเรียบร้อย  โดยรับความร่วมมือคณะกรรมการทุกฝ่าย ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง  ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558  ระดับชั้น ป. สถานศึกษาสามารถดูผล ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559   และระดับชั้น ม. สถานศึกษาสามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ www.niets.or.th 

Comments