เยี่ยมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับการอบรม STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์7 พ.ค. 2561 03:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   เยี่ยมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับการอบรม STEM  Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ซึ่ง สพฐ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Educatio) โดยจัดการอบรมให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล  ระยะที่ ระหว่างวันที่ 5-7  พฤษภาคม 2561  ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นฝึกอบรมฯ   ซึ่งโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกของ สพป.ชัยภูมิ เขต คือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Comments