“อบรมระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560 รุ่น 2”

โพสต์29 ก.ค. 2560 20:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2560 23:14 ]

นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในออนไลน์ ประจำปี 2560  รุ่นที่ 2  ในวันที่ 30  กรกฎาคม 2560  ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544  มีครูโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอภักดีชุมพล  เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 120 คน   Comments