อบรมครูอนามัยโรงเรียน

โพสต์15 มี.ค. 2560 21:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

           ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานเปิดการอบรมครูอนามัยโรงเรียน  หลักสูตรการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและโรคติดต่ออื่นๆ ในสถานศึกษา จังหวัดชัยภูมิ    ซึงเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  ให้ประชาชนและนักเรียนมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของสถานศึกษา โดยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้จัดอบรมและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และ จากสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้      ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูอนามัยโรงเรียน รวมทั้งสิ้น  100 คน  ประกอบด้วย  โรงเรียนในอำเภอคอนสวรรค์ ,โรงเรียนในอำเภอภักดีชุมพล  และ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัดComments