อบรมครูการเงินฯ โรงเรียน รุ่นสุดท้าย

โพสต์17 ก.ย. 2558 23:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชีโรงเรียน รุ่นที่ 6 (อำเภอภักดีชุมพล) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เรียบร้อยและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
Comments