อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2

โพสต์30 ม.ค. 2560 23:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 28- 29 มกราคม 2560  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา  ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรม  ในวันที่ 28 มกราคม 2560 และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การอบรมฯ  เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย   ซึ่งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับเด็กปฐมวัย 

Comments