อบรมเชิงปฏิบัติการ TEPE Online

โพสต์11 ก.ค. 2560 21:00โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    ในวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ( TEPE  Online )  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อ.เมือง และภักดีชุมพล  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Comments