อบรมเชิงปฏิบัติการ TEPE Online

โพสต์10 ก.ค. 2560 21:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2560  ดร.เสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ( TEPE  Online )  เพื่อสร้างความรู้      ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรมฯเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน      ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1Comments