VDO Conferrence ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (Intensive Care Unit :ICU)

โพสต์30 ธ.ค. 2559 01:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และตัวแทนศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทางไกลวีดีโอ Conferrence   เพื่อรับฟังนโยบายและ แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (Intensive Care Unit :ICU)  ในวันที่ 30  ธันวาคม 2559  ณ ห้อง ICT  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ
  

Comments