ต้อนรับคณะ สพป.ระยอง เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:26โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  5  กรกฎาคม  2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  ร่วมให้การต้อนรับนายธงชัย  มั่นคง  ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และคณะบุคลากรจาก สพป.ระยอง เขต 2  ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีผลการประเมินฯ ติด Top Ten ระดับประเทศ  ลำดับที่ 6 ปี 2559 และลำดับที่ 5 ปี 2560

 

 

Comments