“ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559”

โพสต์4 ก.พ. 2560 06:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ กุมภาพันธ์  2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)  O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3        ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ,บ้านกุดชุมแสง,ชุมชนบ้านหนองบัวแดง,บ้านหนองปล้อง,บ้านห้วยกุ่ม,บ้านนางแดดเหนือ,หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา,แหลมทองผดุงวิทย์,บ้านลาดชุมพล,บ้านเจาทอง,บ้านโนนเปลือย และสุนทรวัฒนา รวม  12  สนามสอบ  ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียนชั้น ป. 6  และ ม. ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ,นำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551,นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน,นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติและนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น  โดยชั้น ป.สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560 และชั้น ม. 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560


 

Comments