ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์14 มิ.ย. 2562 22:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน  เยี่ยมชมห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมให้คำชี้แนะ  ณ โรงเรียนบ้านนาฮี /บ้านนาโจด/บ้านหนองโนน้อยและสหราษฎร์นุเคราะห์    อ.คอนสวรรค์

Comments