ตรวจเยียมการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2561 09:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ตรวจเยี่ยมและติดตาม”การจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยกนทา  อ.หนองบัวแดง  ในวันที่  4 กรกฎาคม 2561   ทั้งนี้  เพื่อรับฟังข้อมูลในการแก้ปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

Comments