ตรวจเข้มสอบภาค ก ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/59

โพสต์11 มี.ค. 2559 20:55โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล (ภาค ก )เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในวันที่ 12  มีนาคม 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวัฒนา  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ก่อนการดำเนินการสอบคัดเลือก  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกฯ  เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการการจัดสอบและการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด  โปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม และตรวจสอบได้  หลังจากนั้นนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯและผู้เข้าสอบ   ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ คัดเลือก จำนวน 147 คน  ขาดสอบ 4 คน  รวมมีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก 143  คน   มีตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ  13 อัตรา  สาขาวิชาเอก ได้แก่ พลศึกษา 2  อัตรา,คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา,ปฐมวัย 2 อัตรา,ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา,วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา,ภาษาไทย 1 อัตรา,สังคมศึกษา 1 อัตราและคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
Comments