ติดตามการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

โพสต์7 ก.ค. 2561 21:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  กรกฎาคม 2561  นางนิรมล  ตู้จินดา  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. (ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้) พร้อมด้วยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ   ตรวจเยี่ยมและติดตามการอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561  หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ ด้านกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ หน่วยจัดอบรมบริษัท ต้นฉบับ จำกัด   มีครูผู้สอนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วม 90 คน และ หลักสูตร “สอนอย่างไรให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้  ใช้ภาษาไทยสื่อสารเป็น” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ หน่วยจัดอบรมศูนย์พัฒนาครู นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาครู คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎมหาสารคาม มีครูผู้สอนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมฯ 140 คน  

 ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก....นางธัญยธรณ์  สวโรจน์โตโชกิจ     

Comments