ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 07:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ณโรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  ในวันที่  12 มิถุนายน 2561   เพื่อให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

Comments