“ทอดผ้าป่าสามัคคี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย”

โพสต์12 ก.ย. 2560 02:27โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

             วันที่  12  กันยายน  2560  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า  ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ตามโครงการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “หนึ่งอำเภอ หนึ่งวัด”  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ทอดถวาย ณ วัดศรีชมพู   ตำบลหว้าเฒ่า อำเภอบ้านเขว้า จำนวนเงิน  229,999  บาท  (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
Comments