ถวายสัตย์ปฏิญาณและมอบพันธุ์กล้าไม้ “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

โพสต์5 ธ.ค. 2558 01:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้พยุงและยางนา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 250 โรงเรียน ๆ ละ 10 ต้น เพื่อนำไปปลูกในบริเวณโรงเรียนตาม “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม  2558  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะ เพื่อให้ข้าราชการทุกคน มีจิตสำนึก มีทัศนคติในการทำงาน การเป็นข้าราชการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Comments