ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

โพสต์11 ต.ค. 2559 07:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
วันนี้ (11 ตุลาคม 2559) นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ( รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล) เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของบุคลากรและรูปแบบการจัดการความรู้ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายนอก โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practice ของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต่อไป


Comments