“ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564”

โพสต์2 ต.ค. 2562 05:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 2  ตุลาคม  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564” พร้อมมอบนโยบายการทบทวนแผนพัมนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564 และบรรยายพิเศษกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ สตาร์เวลล์  การ์เด้นท์โฮม รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งในการประชุมฯ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด  วิเคราะห์และสรุปสภาพการจัดการศึกษา ของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทั้งมีการนำเสนอเป็นรายกลุ่ม  ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
Comments