"ทำบุญผ้าป่าสามัคคี 1 อำเภอ 1 วัด สืบสานวัฒนธรรมประเพณี"

โพสต์13 ก.ย. 2562 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2562 02:53 ]

วันที่ 13  กันยายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์   นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายวิไล เบิบชัยภูมิ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต /บุคลากรกลุ่มอำนวยการ/หน่วยตรวจสอบภายใน/คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู /บุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในอ.คอนสวรรค์ /ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน  ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  1 อำเภอ 1 วัด  ทอดถวาย ณ วัดศาลาลอย บ้านยางหวาย  อ.คอนสวรรค์   ด้วยจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น   162,372  บาท   ทั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่Comments