ทำบุญตักบาตร เปิดป้ายอาคารเรียนและรับมอบสนามเด็กเล่น “คลองไผ่งามรวมใจ”

โพสต์8 ต.ค. 2562 01:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ ตุลาคม 2562  ณ  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม  อ.บ้านเขว้า  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานใน “พิธีทำบุญตักบาตร  เปิดอาคารเรียนและรับมอบสนามเด็กเล่น “คลองไผ่งามรวมใจ””  โดยการก่อสร้างได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน คณะศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งสิ้น  518,254  บาท ( คณะศิษย์เก่าและชาวบ้านคลองไผ่งาม 232,893 บาท / คณะสงฆ์ในอำเภอบ้านเขว้า อุบาสก อุบาสิกา 135,361 บาท /เทศบาลตำบลทุ่งทอง 150,000 บาท)  โดยมี ดร.สมพงษ์  ยอดวงศ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งทอง ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/และคณะศิษย์เก่า  ร่วมมอบฯ /คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า ผู้ปกครอง/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีดังกล่าวฯ

Comments