เตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

โพสต์10 ม.ค. 2560 02:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ศูนย์พัฒนามาตรฐานการศึกษามอหินขาว  อ.เมืองชัยภูมิ  ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 8  โรงเรียน 1 สาขา  เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โดยจัดให้มีการติว O-NET  ปีการศึกษา 2559  ขึ้นระหว่างวันที่ 9- 20 มกราคม 2560  มีนายธนชน   มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ  ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  ณ  หอประชุมมอหินขาว  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ 


Comments