เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์8 พ.ย. 2560 06:49โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันที่   8  พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   ทั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการ/ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้แก่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ  จะเข้าประเมินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นี้

Comments