เตรียมความพร้อม “พหุพาคีเกมส์”

โพสต์9 ธ.ค. 2559 02:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ “พหุพาคีเกมส์”  ครั้งที่ ปี 2559    ครั้งที่ 1/2559  ในวันที่ 9  ธันวาคม 2559  ณ  ห้องประชุม 2   สพป.ชัยภูมิ  เขต มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมฯ     การจัดการแข่งขันกีฬา “พหุพาคีเกมส์”  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทุกภาคส่วน           ในจังหวัดชัยภูมิ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกัน  เป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมความรัก       ความสามัคคี  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  โดยเริ่มมีการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ.2554  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2559  เป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 6 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันฯ

Comments