เตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์13 พ.ย. 2560 02:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต จัดประชุมเตรียมความพร้อม  การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต   เป็นประธานการประชุม/ฯ  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำเสนอฯ เข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ 

 
Comments