เตรียมความพร้อมการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู ด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์22 พ.ย. 2562 01:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น. นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conerence) ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จะดำเนินการเป็นครั้งแรกในวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562  สถานที่โรงเรียนที่จัดประชุมรับฟัง  20 โรงเรียน Comments