“สอบพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัียภูมิ เขต 1 โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ”

โพสต์13 ม.ค. 2560 22:53โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 14 มกราคม  2559  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  จำนวน อัตรา  และตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ    โดยผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน  393  คน   เข้าสอบ  345    คน  ขาดสอบ  48  คน  ก่อนดำเนินการการสอบฯ   นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ  กับคณะกรรมการฯ  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ยึดหลักระบบคุณธรรม  ความโปร่งใส  รับผิดชอบและตรวจสอบได้   

Comments