สอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

โพสต์1 ธ.ค. 2560 22:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

ธันวาคม  2560  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการสอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปี พ.ศ.2560  จำนวน 7 อัตรา ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 125 คน ขาดสอบ 12 คน ผู้เข้าสอบทั้งสิ้น  113  คน  ซึ่งก่อนดำเนินการสอบฯ นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ได้ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการปฏิบัติงานสอบฯ  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯและผู้เข้าสอบฯ 

Comments