“สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง “โครงการคืนครูให้นักเรียน”

โพสต์15 ก.ค. 2560 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2560) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการสอบ(ข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ปี พ.ศ.2560 จำนวน 6 อัตรา  มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  278 คน  ขาดสอบ 24 คน รวมผู้เข้ารับการคัดเลือก 254 คน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คอยควบคุม กำกับ ติดตาม  การดำเนินการสอบฯ รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

Comments