ศูนย์ฯกุดตุ้มลาดใหญ่อบรมฯกระบวนการสร้าง PLC

โพสต์15 มิ.ย. 2560 23:35โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
      ในวันที่ 16 มิถุนายน 60 นายธนชน มุทาพร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการกระบวนการสร้าง PLC เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) แก่ครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดตุ้มลาด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Comments