ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น มอบโควตาทุนการศึกษา “เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”

โพสต์16 ต.ค. 2562 21:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2562  นางสาวอภิญญา  โชคนัก ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น นำคณะครู/นักเรียนจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น  เข้าพบนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ ห้องทำงานผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อรายงานการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์การมอบโควตาทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ” โดยรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ ปวช.ถึงระดับป.ตรี  จำนวน 50 ทุน  โดยให้ สพป.ชัยภูมิ    เขต พิจารณานักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการฯ ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 นี้

Comments