ศึกษานิเทศก์ใหม่ ฝึกประสบการณ์ กลุ่มสื่อและกลุ่มวัดและประเมินผล”

โพสต์9 เม.ย. 2561 01:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ เมษายน 2561  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1   คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  หน่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  16  ราย  เข้ารับการฝึกประการณ์ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรนำเสนองาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล และกลุ่มงานสื่อ 

ประมวลภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 

Comments