ศึกษาดูงาน"เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุุคคล"

โพสต์21 ต.ค. 2558 21:54โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดย นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    นำองค์คณะบุคคล คณะ ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ   ศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2558   ณ เมืองโบราณสมุทรปราการ  ล่องเรือริเวอร์ไซค์  กทม.  ไหว้พระวัดพนัญเชิง  วัดมงคลพบพิตร วัดมหาธาตุ และตลาดน้ำอโยธยา 
Comments