สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

โพสต์12 เม.ย. 2559 03:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559  ในวันที่  11  เมษายน 2559   ณ   บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.ชัยภูมิ  เขต โดยมีนาย ธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานในพิธีฯ  ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ แสดงถึงความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นการรวมใจบุคลากรในสังกัด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย

Comments