“ศธจ.ชัยภูมิ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ”

โพสต์19 มี.ค. 2560 00:10โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 19 มีนาคม 2560  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักหลักคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส  รับผิดชอบและตรวจสอบได้   และได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบพร้อมกับนายวิชา  มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะ  เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบสัมภาษณ์   ซึ่งจะประกาศผลภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560  นี้ Comments