สรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

โพสต์15 มิ.ย. 2560 03:08โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 15 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จากเงินงบประมาณรายจ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 5 อัตรา  มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาฯ จำนวน 13 ราย  ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และดำเนินการจ้าง (ทำสัญญาจ้าง) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นี้

Comments